Kategóriák, Márkák

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2021. március 1. napjától

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: „GDPR”) előírásainak megfelelően a Toolcompany Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2700 Cegléd, Széchenyi út 4. telephelye: 2700 Cegléd, Széchenyi út 4.; cégjegyzékszáma: Cg.13-09-161030; adószáma: 24216285-2-13; a továbbiakban a „Társaság”, illetve „Adatkezelő”) az alábbi tájékoztatást adja az általa üzemeltetett www.toolcompany.hu webshopon (a továbbiakban: „Webshop”) folytatott adatkezeléséről.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat, és annak ismeretében tegye meg a Webshop és az Online rendelés használatához szükséges nyilatkozatait!

 1. Nyilatkozatok.

A Webshop, illetve az Online rendelés funkciójának használatával Ön akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte, korlátozás nélkül cselekvőképes, és hogy a megrendeléssel kapcsolatban az Ön által képviselt személy, intézmény, cég képviseletére jogosult.

16 éven aluli személy a Webshopon felhasználói fiókot nem regisztrálhat, nem adhat meg személyes adatot, nem rendelhet meg terméket vagy szolgáltatást, nem kérhet ajánlatot, nem iratkozhat fel hírlevélre, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek a regisztrációt végző, megrendelést leadó személy életkorát, korlátlan cselekvőképességét, illetve képviseleti jogosultságának fennálltát nem áll módjában ellenőrizni, így az Érintett szavatol és felelős azért, hogy a megadott adatok valósak.

A Webshop használatával Ön akként nyilatkozik, az Adatkezelő jelen Adatvédelmi Tájékoztatóját megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. Az Online rendelés funkció használatának, a rendelések teljesítésének előfeltétele, hogy a megrendelést megelőzően az Érintett, illetve az általa képviselt cég vagy intézmény a Társaság által a Webshopon közzétett Általános Szerződés Feltételeit is elfogadja.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Webshop és az Online rendelés egyes funkciói teljeskörű használatához az Adatkezelő Sütiket („Cookie”) használ.

A Megrendelések nyilvántartása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha az Érintett a Számlázással kapcsolatos adatait az Adatkezelő részére megadja.

Ha az Érintett a megrendelt termék kiszállítását is kívánja, meg kell adnia a Szállítási adatait, amelyet az Adatkezelő a szállítással megbízott vállalkozó részére továbbít a szerződés teljesítéséhez.

Az Érintettnek a Webshop használatához, Online Rendelés leadáshoz az Informatika célú adatkezeléshez nem kell hozzájárulnia, illetve a Hírlevélre nem szükséges feliratkoznia.

A Webshopon megadott valamennyi személyes adatot az Érintett önkéntesen adja meg.

 1. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, jogalapja és időtartama

 1. Az adatkezelés célja

 1. Regisztráció, Számlázási, Szállítási adatok

Regisztrációs adatok. A Webshopon üzemeltetett Online rendelés oldalon a Regisztrációs Adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő a termékei és szolgáltatásai iránt érdeklődő, meglévő és jövőbeli ügyfelei számára olyan egyedi ügyfélfiókot biztosítson, amelynek segítségével az Érintett megrendeléseit nyomon követheti, és amely megkönnyíti az Érintett számára a Társaság termékeinek megrendelését, a korábbi rendelések nyomon követését, megismétlését, és az erre vonatkozó szerződések megkötését és teljesítését.

Az Online rendelések használatához a Regisztrációs adatok megadása nem kötelező.

A regisztráció során lehetőség van a Számlázási és a Szállítási adatok megadására is. Ezek célja, hogy a későbbi rendelések során a megrendelés teljesítéséhez szükséges számlázási és/vagy szállítási adatok ismételt megadása ne legyen szükséges, és hogy a megrendelési folyamat egyszerűbben és hatékonyabban legyen végezhető.

Számlázási adatok. A Regisztráció során, vagy a Webshopon keresztül történő egyedi Online Megrendelés során rögzíthető Számlázási adatok kezelését jogszabályok, így különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166-169. §-ai által az Adatkezelő számára kötelezően előírt számlaadási és bizonylatolási, bizonylatmegőrzési kötelezettségei teszik szükségessé.

A Számlázási adatok megadása minden Online rendelés teljesítéséhez kötelező.

Szállítási adatok. A Regisztráció során, vagy a Webshopon keresztül történő egyedi Online Megrendelés során is rögzíthető Szállítási típusú személyes adatok kezelésére akkor kerül sor, ha azt az Érintett önként megadta, és az Érintett a megrendelt termék(ek) futárszolgálattal való kiszállítását kéri. A Szállítási adatok megadása

Az Online rendelések személyes átvételi esetén a Szállítási adatok megadása nem kötelező.

 1. Informatikai adatok: Süti („Cookie”)

A Webshop látogatása során az Érintett számítógépére kisméretű, szövegformátumú adatfájlok, ún. Cookiek (vagy magyarul sütik, továbbiakban: Sütik) kerülhetnek átmenetileg vagy tartósan elmentésre az Ön által használt böngészőben (akár az asztali PC-n, okostelefonon vagy táblagépen használja böngészőt).

A Webshopban használt Sütik teszik többek között lehetővé, hogy a felhasználói fiókba történő bejelentkezését az Ön számítógépe megjegyezze, és hogy a következő vásárláskor már ne legyen szükséges újra bejelentkeznie; hogy az Ön által a Kosárba rakott terméket akkor se törlődjenek azonnal, ha a vásárlás közben közben másik terméket vagy másik weboldalt látogat meg.

Az Informatika adatok kezelését a Webshop működtetése, jövőbeli bővítése, fejlesztése indokolja, hiszen ez a Webshop használatát az Ön számára kényelmesebbé, egyszerűbbé, hatékonyabbá teheti, ha az Adatkezelő részletesebb adatokkal rendelkezik a Webshopot látogató vásárlói igényeiről.

Az Érintett személyazonosítása ezen Sütikkel közvetlenül nem lehetséges.

Ön a Sütik használatával használhatja ki teljes mértékben a Webshop valamennyi funkcióját, a Sütik használata azonban nem feltétele a Webshop használatának; a Webshop egyes funkciói, így az Online rendelés funkció azonban az ezt működtető Sütik használata nélkül nem működik, mivel a Webshop Sütik alkalmazásával tárolja pl. a Kosárba kerülő termékeket, az Ön felhasználói fiókjába történt bejelentkezést és más, a Webshop működtetéséhez szükséges funkciókat.

Webshopunk használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja a Sütik használatát.

Ha Ön a Webshopot és/vagy a Sütiket nem kívánja használni, vagy a Sütik használatát engedélyezni, ajánlatot vagy megrendelést az info@toolcompany.hu címen e-mailben is kérheti.

Az Informatika adatkezeléshez való hozzájárulás nélkül, a megfelelő technikai szabályzattal megtilthatja, blokkolhatja vagy törölheti a Webshopon felhasznált Sütiket, vagy visszavonhatja korábbi hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi jogszerű adatkezelést.

A Webshopon használt Sütikről, a Sütik tiltásáról, törléséről részletesebben itt tájékozódhat:

Tájékoztató a Webshopon használt Sütikről

C) Hírlevél

A Hírlevélre feliratkozás önkéntes; a Webshop használatához, Online rendelésekhez nem szükséges.

Hírlevél feliratkozás esetén a 4. pont táblázatában szereplő személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy Társaságunk gazdasági reklámjait, időszakos akcióit, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkereséseit is tartalmazó e-mailt (hírleveleket és eDM-et) küldjünk Önnek a termékeinkre és/vagy a szolgáltatásainkra vonatkozóan.

Hírlevél feliratkozás esetén az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Érintett 4. pontban található táblázatban megjelölt személyes adatait.

A Hírlevél feliratkozás az info@toolcompany.huemail címre küldött emailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor visszavonható, ez esetben nem fog további hírleveleket kapni.

A Hírlevélről való leiratkozás nem érinti azon személyes adatok kezelését, amelyeket más adatkezelési célból, pl. regisztrációs célzattal kerültek korábban megadásra, amennyiben ezek kezelésének célja és jogalapja továbbra is fennáll, pl. meglévő regisztráció esetén, illetve szükséges (pl. számviteli okból).

A Hírlevélre történő feliratkozás esetén az ezzel kapcsolatban kezelt személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik fél részére.

 1. Az Adatkezelés címzettjei

A Regisztrációs, Számlázási és Szállítási Adatokat az Adatkezelő az Online rendeléssel létrejött szerződések teljesítésében közvetlenül érintett munkavállalói és döntéshozói ismerhetik meg.

A Számlázási és Szállítási Adatok a szállítási szolgáltatással megrendelt termékek és/vagy szolgáltatások esetében a szállítást vagy szolgáltatást végző alvállalkozó(k)nak és a kiszállítással vagy más szolgáltatással közvetlenül érintett munkavállalóinak, vagy az abban közvetlenül együttműködő személyeknek kerülnek továbbításra.

A Számlázási és Szállítási Adatokat, ha ezt az Adatkezelő jogos érdeke, jogérvényesítése (pl. szerződésszegés, jogi eljárás kezdeményezése esetén), illetve jogszabályoknak való megfelelése (pl. könyvelési, bizonylatolási kötelezettségek teljesítése) indokolja - az Adatkezelő ügyvitelét elősegítő pénzügyi- és jogi szakértelemmel bíró tanácsadói személyek ismerhetik meg az adatkezelési cél eléréséhez szükséges és elégséges mértékben, a számukra irányadó szigorú szakmai szabályok és titoktartási kötelezettség betartása mellett.

Az Adatkezelő által kezelt Informatikai Adatokat az Adatkezelő Webshopját és az azon használt informatikai funkciókat (ideértve a Hírleveleket is) üzemeltető vállalkozások, illetve ezek közvetlenül érintett munkavállalói és döntéshozói, valamint – olyan mértékben, amennyiben azt az Webshop fejlesztése, webanalitikai elemzése, üzletviteli riportok megkívánják - az Adatkezelő üzletvitelét elősegítő informatikai, marketing szakértő és tanácsadó személyek és vállalkozások, informatikai adatfeldolgozók  ismerhetik meg az adatkezelési cél eléréséhez szükséges és elégséges mértékben.

 1. Az Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelés időtartamát az egyes személyes adatok tekintetében a 4. pont táblázata részletezi.

Az Adatkezelő az Adatkezelési célok megvalósítása érdekében a Személyes Adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a Személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges, meghatározott ideig teszi lehetővé, és a Személyes Adatok kezelésének szükségességét időről-időre felülvizsgálja.

A Személyes adatok a megjelöltnél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az GDPR rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 1. A Személyes Adatok kezelésének áttekintése

Az alábbi táblázat segítségével áttekintheti, hogy az Adatkezelő az Online rendelés és a Webshop működtetése kapcsán az egyes Személyes adatokat milyen jogalapon, célból és időtartamban kezeli:

Adatkezelés típusa

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Regisztrációs

Adatok

A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez szükséges

GDPR 6. cikk (1) bek. b)

Magánszemély esetén:

Az Érintett vezetékneve és keresztneve, e-mail címe

A Webshopon keresztüli Online rendelés előkészítése és teljesítése, kapcsolattartás

Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig, vagy a regisztrációtól számított 5 év elteltével, ha a regisztrációt nem erősítik meg ismételten; a szerződéses kapcsolat végleges megszűnése után törlésre kerül

Számlázási

Adatok

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c)

Magánszemély esetén:

Az Érintett vezeték és keresztneve, lakcíme (adószáma)

Cég esetén:

A képviselt cég cégneve, székhelye, adószáma

A Webshopon keresztüli Online rendeléssel kapcsolatos számviteli szabályoknak és bizonylatolási kötelezettségnek való jogi megfelelés

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168-169. § alapján 8 évig

Szállítási

Adatok

A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez szükséges

GDPR 6. cikk (1) bek. b)

Az Érintett (az általa képviselt cég) vezeték és keresztneve (cégneve), szállítási címe, telefonszáma

A Webshopon keresztüli Online rendeléssel kapcsolatos kiszállítási szolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás

Az általános polgári jogi elévülési határidőig: az adott igény keletkezésétől, elévülés kezdetétől számított 5 évig

Hírlevél

Adatok

Az Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bek. a)

Érintett vezetékneve és keresztneve, e-mail címe

Az Adatkezelő üzleti ajánlatainak, hírleveleinek rendszeres megküldése

A hozzájárulás visszavonásáig, vagy a feliratkozástól számított 5 év elteltével, ha a feliratkozást nem erősítik meg ismételten

Informatika Adatok

Az Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bek. a)

a Webshopban használt Sütik

(részletesen lásd:
Süti Tájékoztató)

Webshop funkcióinak működtetése, webanalitika

részletesen lásd:
Süti Tájékoztató

 1. Egyéb adatvédelmi rendelkezések

 1. Profilalkotás, automatizált döntéshozatal

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat az Adatkezelő profilalkotásra vagy automatizált döntéshozatalra nem használja, az adatokon sem profilalkotást, sem automatizált döntéshozatalt nem végez.

 1. Adattovábbítás

Az Érintett által a Webshopon történt Online rendelés során megadott adatokat automatikusan az Adatkezelő e-mail címére, és a sERPa vállalatirányítási rendszernek továbbítja.

 1. Harmadik felek

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat az adatkezelésre és adattovábbításra megjelölt személyeken kívüli harmadik személyeknek nem továbbítja; a Személyes Adatok továbbítása kizárólag hatóság vagy bíróság felhívására, jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében történhet.

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Személyes Adatok megfelelő biztonságát, a Személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 1. Az Adatok integritása

Az Érintett felelőssége az általa megadott a Személyes Adatok naprakészsége és pontossága. Amennyiben a Személyes Adat pontatlan vagy elavult, vagy azzá válik, és ezt az Érintett az Adatkezelő fenti elérhetőségein vagy az Üzleti célú kapcsolattartásra használt elérhetőségein bejelenti, az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a pontatlan vagy elavult Személyes Adat helyesbítéséről, illetve törléséről, az Adatkezelő azonban a Személyes adatok naprakészséget és a pontosságát maga nem ellenőrzi.

 1. Az Adatok törlése

Az Adatkezelő informatikai eszközök (időzítő, timer) alkalmazásával automatikusan, vagy - ha az Érintett hozzájárulását visszavonja, saját személyes adatának törlését kezdeményezi - egyedileg törli mindazon személyes adatokat, amelynek adatkezelésére a fenti táblázatban meghatározott időmúlás, az adatkezelési cél időközbeni megszűnése, módosulása miatt már nincsen szükség vagy lehetőség, kivéve, ha a személyes adat megőrzésre az Adatkezelőjogszabályban meghatározott kötelezettsége.

 1. Külső linkek.

Webshopunk tartalmaz más cégek weboldalaira mutató linkeket. Nem felelünk az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért. Kérjük, érdeklődjön ezen külső weboldalaknál az irányadó adatvédelmi szabályzataikról.

 1. Az Adatvédelmi tájékoztató módosításai.

Annak érdekében, hogy az Adatvédelmi tájékoztatónk megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk.

 1. Adatfeldolgozók

Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi adatfeldolgozók részére továbbíthatja.

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó címe

Adatfeldolgozási tevékenység célja

Feldolgozással érintett adatok

Rackforest Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

https://rackforest.com/

Webshop üzemeltetés

Informatikai adatok

Inelton Kft.

1192 Budapest Botond utca 9.

E-mail üzemeltetés

Hírlevél Adatok

Takács Lajos László EV.              

1141 Budapest, Szugló u. 82.

Webfejlesztés

Informatikai adatok

OTP Mobil Kft.

1143 Budapest, Hungária krt. 17.

https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

SimplePay üzemeltetés

Megrendelések kifizetésével kapcsolatos pénzügyi adatok

PROGEN Kft.

1118 Budapest, Homonna utca 8/a.

https://www.progen.hu/adatvedelmi-tudnivalok/

sERPa vállalatirányítási rendszer üzemeltetése

Dátum, időpont, név, cím, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Hírlevelek üzemeltetése

Hírlevél Adatok

Cybot A/S

Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark

https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

a Webshopokon használt Sütikhez való hozzájárulás tárolása

Szükségszerű Süti (CookieConsent)

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour

Dublin 2, Ireland

Hirdetési Sütik megjelenítése

Hirdetési Sütik

GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

https://gls-group.eu/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato

Megrendelések kiszállítása

Szállítási, Számlázási Adatok

Profit&Cash Management Kft.

1191 Budapest Ady Endre út 28-30.

http://www.profitandcash.hu/?p=index&t=adatvedelmi_tajekoztato

könyvvitel

Számlázási Adatok

Az Adatfeldolgozók adatvédelmi irányelvei a táblázatban megjelölt linkeken ismerhetők meg.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, a Személyes Adatokat az Adatkezelő utasításai szerint kötelesek tárolni, elemezni, továbbítani, megőrizni és törölni. Az Adatfeldolgozó az adatkezeléssel kapcsolatban érdemi döntést nem hozhat, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet.

 1. Az Ön, mint Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Tájékoztatás joga. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Ha az Érintett érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

Hozzáférés joga: Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni. Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz. Kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e az Ön személyes adatait, és ha az Ön adatait kezeljük, melyek az Ön az általunk kezelt személyes adatai és azokat hogyan kezeljük. Az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz Ön hozzáférhet és azokról másolatot kérhet. A személyes adataira vonatkozó tájékoztatás, az azokhoz való hozzáférés, illetve a kezelt adatok másolatának megadását késedelem nélkül, ésszerű határidőn belül, ingyenesen biztosítjuk az Ön részére. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel.

Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje, amely kérésének külön díjazás és indokolatlan késedelem nélkül, ésszerű határidőn belül teszünk eleget, továbbá a törlés, helyesbítés esetén minden olyan címzettet is tájékoztatunk, akivel a pontatlan vagy hiányos adatot közöltük.

Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja, pl. jogszabály által megkövetelt adatkezelés), és ha a törlés feltételei fennállnak törli az adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról is, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott.

A helyesbítés és törlés jogának leggyorsabb módja az, ha bejelentkezik a felhasználói fiókjába, és közvetlenül szerkeszti vagy törli az ott tárolt adatot.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes jogszabályok (így különösen számviteli, bizonylatolási szabályok) kötelezővé tehetik számunkra, hogy az Ön egyes személyes adatait a jogszabályban előírt célból, módon és ideig kezeljük, továbbítsuk, megőrizzük, így amennyiben az Ön személyes adatainak kezelésre, továbbítására, megőrzésére jogszabály kötelez bennünket, a törlési kérelmének a jogszabály által kötelezően előírt adatkezelési körben nem áll módunkban eleget tenni.

Korlátozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatra de az Érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy az érintett a tiltakozási jogával ért az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájékoztatja valamennyi címzett a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték. Ön kérelmezheti azt is, hogy az Adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról. amely tájékoztatást késedelem nélkül, ésszerű határidőn belül, ingyenesen biztosítjuk az Ön részére.

Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az Adatkezelővel, ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg az Érintetettet, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is). Az Adatkezelő esetleges direkt marketing (hírlevél, reklámajánlatok küldése) és profilalkotási tevékenységével kapcsolatban az Érintett bármikor tiltakozhat.

Hozzájárulás visszavonásának joga: Az Érintett jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. A hozzájárulás visszavonása iráni nyilatkozat beérkezése esetén az Adatkezelő ésszerű időn belül feldolgozza a hozzájárulás visszavonását, azonban műszaki okokból kifolyólag ezen idő alatt átmenetileg előfordulhat, hogy az Érintett üzeneteket, pl. Hírlevelet kap.

Panaszhoz és jogorvoslathoz való jog: Ha az Érintett álláspontja szerint személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet, illetve jogorvoslati kérelemmel élhet az Adatkezelőnél, illetve az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatóságnál vagy a bíróság előtt.

Az Érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő az alábbiakban meghatározott elérhetőségein gyakorolhatja:

Toolcompany Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely / postai cím:                     2700 Cegléd, Széchenyi út 4. /  2049 Diósd, Balatoni út 8.

Cégjegyzékszám:                   Cg.13-09-161030

adószám:                                24216285-2-13

Telefon:                                 +36 30 397 6353

E-mail:                                   info@toolcompany.hu

Web:                                      www.toolcompany.hu

Panaszkezelési határidő. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték. Ha az Adatkezelő az érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 30 napon belül tájékoztatja. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. Jogorvoslat

Az Érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy választása szerint az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Törvényszékhez (Budapest Környéki Törvényszék, 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.), vagy - az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez is fordulhat.